YEREL
Giriş Tarihi : 18-07-2023 14:09   Güncelleme : 18-07-2023 14:12

MİLLETVEKİLİ KURT: “ADIYAMAN’IMIZI YENİDEN AYAĞA KALDIRIYORUZ”

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerden en fazla etkilenen illerden birisi olan Adıyaman’da deprem yaraları sarılmaya başlandı.

MİLLETVEKİLİ KURT: “ADIYAMAN’IMIZI YENİDEN AYAĞA KALDIRIYORUZ”

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerden en fazla etkilenen illerden birisi olan Adıyaman’da deprem yaraları sarılmaya başlandı. Bir yandan deprem konutları hızla yükselirken, öbür yandan da orta hasar ve üzeri hasarlı olarak tespit edilen yapıların yerinde yeniden yapımına başlanıyor. Hibe ve kredi imkanlarından yararlanmak isteyen depremzede hemşehrilerimiz yapım ve dönüşüm ofislerine müracaat edebilecek. Başvurular E-devlet üzerinden yapılacak. İş ve işlemler ise dönüşüm ofisinde gerçekleştirilecektir.
Kendi ev ve işyerini dönüştürmek isteyen depremzedelere hem hibe, hem de faizsiz, 2 yıl ödemesiz, 10 yıl vadeli kredi verilecek. Kendi yapısını yerinde yapmak isteyen afetzedelere konutları için 500 bin, işyerleri için 250 bin lira hibe verilecek. Bu kişiler konutların büyüklüğüne göre 500 ila 800 bin TL aralığında, işyerlerinin büyüklüğüne göre de 250 ila 500 bin TL aralığında; 2 yıl ödemesiz 10 yıl vadeli, faizsiz kredi kullanabilecek. Hibe ve krediler inşaatın ilerleme seviyesine göre yani hakediş esasıyla yapımı üstlenen müteahhitlere ödenecek.
Hasar durumu yıkık, ağır ve orta hasarlı olarak tespit edilen yapılar söz konusu düzenlemeden yararlanarak dönüştürülebilecektir.
Maliklerin hisseleri oranında salt çoğunluğu (%51 oranı) ile bir müteahhitle anlaşma sağlaması halinde uygulamalar başlayacaktır.
Ruhsat işlemleri ilk aşamada Bakanlıkça yürütülecek olup talep edilmesi durumunda tip proje veya tip sözleşme desteği verilebilecektir.
Kredi kullandırıldıktan sonra 2 yıl ödemesiz toplam 10 yıl vade ile faizsiz olarak ödenir.
Bir hak sahibine sadece bir konut ve bir işyeri için hibe verilebilir. Hibe tutarı konut için 500.000 TL, işyeri için ise 250.000 TL dir. En fazla 3 bağımsız bölüm için kredi alınabilir.
Düzenleme kapsamındaki hak sahiplerinin gelir düzeylerine ve kredi puanlarına bakılmaksızın kredi kullandırılacaktır.
Birden fazla dairesi olup da evli çocukları bu dairelerde oturanlar da hak sahibi sayılacak. Buna göre hibe ve kredi desteklerinden yararlanabilecekler.
Bu kapsamda maliklere bir konut ve bir işyeri için hibe verilir.
7269 sayılı Kanun kapsamında hak sahibi olanlara hibe ve kredi verilmez.

Anlaşmadığı veya ulaşılamadığı için salt çoğunluğun içinde bulunmayan maliklerin hisseleri geçici olarak Hazine adına tescil edilerek ve bu kişilere düşen yapım maliyeti daha sonradan bu maliklerden alınmak üzere Hazine tarafından karşılanarak uygulamaya başlanacak.
Malikin kendisine düşen bağımsız bölümü kabul etmesi durumunda, yapım için harcanan toplam bedelden hibe olarak yapılan yardım miktarı düşülür, geriye kalan yapım maliyeti TÜFE oranında güncellenir. Malikler güncellenen borç üzerinden 84 ay vade ile borçlandırılacak.
Yerinde Dönüşüm projelerinde yapım süreçleri Bakanlık güvencesiyle yürütülecek ve gerekirse proje TOKİ tarafından tamamlanacak.
Söz konusu yerinde dönüşüm projelerinde;
•    Kanun Kapsamında Orta Hasar Ve Üzeri Hasarlı Olarak Tespit Edilen Yapıların Yerinde Yeniden Yapımına Yönelik Yararlanabilecek.
•    Müracaatlar e devlet üzerinden yapılacak.
•    Maliklerin hisseleri oranında salt çoğunluğunun alacağı karara istinaden faydalanılabilecek.
•    Gerçek veya Tüzel kişiler Hibe ve Kredi Desteğinden Yararlanabilecek.
•    Döner sermaye ücretleri, Harçlardan ve sair vergilerden muaf olunacak.
Maliklerin hisseleri oranında salt çoğunluğunun alacağı karara istinaden uygulama yapılacak taşınmazlarda daha önce kurulmuş olan kat irtifakı veya kat mülkiyeti, ilgililerin muvafakatleri aranmaksızın ruhsat vermeye yetkili idarenin talebi üzerine ilgili tapu müdürlüğünce resen terkin edilerek, malikleri adına payları oranında tescil edilecek.

AdminAdmin