Yerel
Giriş Tarihi : 20-09-2021 16:05   Güncelleme : 20-09-2021 16:05

YAPILANDIRMADA SONA YAKLAŞILIYOR

Sosyal Güvenlik Kurumu Adıyaman İl Müdürü Fuat Tekin, 7326 sayılı yapılandırmanın 30 Eylül tarihinde son bulduğunu belirterek, vatandaşlara çağrıda bulundu.

YAPILANDIRMADA SONA YAKLAŞILIYOR

Sosyal Güvenlik Kurumu Adıyaman İl Müdürü Fuat Tekin, 7326 sayılı yapılandırmanın 30 Eylül tarihinde son bulduğunu belirterek, vatandaşlara çağrıda bulundu.
9 Haziran tarihinde yürürlüğü giren ve 30 Eylül tarihinde son bulacak olan 7326 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun” hükümlerinden yararlanmak isteyenlerin başvuruda bulunmaları ve başvuru üzerine yapılandırılan alacaklara ilişkin ilk taksit ödemelerini 30 Kasım tarihine kadar yapmaları gerekiyor.
SGK Adıyaman İl Müdürü Fuat Tekin konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Vatandaşlarımızın Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarının yapılandırılması işlemleri devam etmekte olup, 30.04.2021’den önceki (bu tarih dahil) döneme ait Kurum alacakları bu kapsamdadır. Yapılandırmanın kapsamında; sigorta primi, genel sağlık sigortası primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, ödeme imkanı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi, SGK tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı, 30.04.2021 tarihinden önce (bu tarih dahil) işlenen fiillere ilişkin idari para cezaları, iş kazası, meslek hastalığı ve vazife malullüğü sonucunda doğan rücu alacakları, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, Bağ-Kur sigortalılarının daha önce dondurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacaklar, 6183/48 inci maddesi kapsamında taksitlendirilen alacaklar yer almaktadır.
Ayrıca Bağ-Kur (4/b) sigortalıları borçlarını Yapılandırma Kanunu kapsamında ödememeleri halinde 30/04/2021 tarihinden önceki prim borcu bulunan hizmetleri dondurularak, prim borçları silinecektir. Sigortalılıkları 01.05.2021 tarihinden itibaren yeniden başlatılacaktır.
Yapılandırma kapsamındaki alacaklar, gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) değişim oranı ile güncellenecektir. Peşin ödemelerde, hesaplanan Yİ-ÜFE’nin yüzde 90’ı, 2 taksitle ödemede ise yüzde 50’si silinecektir.
Yapılandırmadan yararlanmak için 30.09.2021 tarihine kadar başvuruda bulunmak ve ilk taksiti en son 30.11.2021 kadar ödemek gerekmektedir. Borçlar ikişer aylık dönemlerde; 6, 9, 12 ve 18 taksitte ödenebilecektir. Yapılandırmanın devamı için ilk iki taksitin süresinde ödenmesi zorunludur.
2021/Nisan ayı ve öncesine ait Genel Sağlık Sigortası (GSS) primlerinin 31.12.2021 tarihine kadar ödenmesi halinde, gecikme cezası ve gecikme zammı silinecek ve bu kapsamdakiler kanunun yayımı tarihinden itibaren de 60 gün ve daha fazla süreye ilişkin prim borçları olmaması halinde 31.12.2021 tarihine kadar sağlık hizmetlerinden yararlanabilecektir.
GSS sigortalısı olanlardan daha önce hiç gelir testi yaptırmamış olanların 30.11.2021’e kadar gelir testine başvurması halinde, GSS prim borcu, gelir testi sonucuna göre ilk tescil başlangıç tarihine göre güncellenecektir. Gelir testi sonucunda hane içindeki geliri asgari ücretin 1/3’den az olduğu tespit edilenlerin borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecektir” diye konuştu.